Túžite po láske vo svojej rodine?

Modlitbou otvoríte dvere svojho domova Panne Márii
a obetujete jej bolesti, trápenia, zranenia

RODINA je najláskavejšie a najbezpečnejšie miesto, ak namiesto reality nežijeme radšej "šťastný príbeh rodiny" z televízie, či internetu. Médiá nás lákajú na obraz "ideálneho vzťahu" a hovoria, že hodnoty pokora, krásna láska, odpustenie, ale i bolesť vo vzťahu nie sú dôležité.  Lákajú nás na slobodu, bohatstvo, úspech, život bez hodnôt a tisícročiami overených pravidiel - 10 Božích prikázaní. Ak uveríme a bežíme za ich obrazom šťastného života, neostáva nám ČAS na základnú ingredienciu šťastného vzťahu - krásnu lásku. Po čase si uvedomíme, že nie sme vo vzťahu, či rodine šťastní. Láska sa vo vzťahu vytratila, nepoznáme problémy svojich detí, nerozumieme si so svojimi rodičmi. No, slová a argumenty nepomáhajú... Sme zranení a kladieme si otázku: "Ako milovať a byť milovaní?"

 • Zasväťte svoju rodinu

  V modlitbe Večeradla za Víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie. V posolstve Panna Mária hovorí rodinám: "Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi zasvätili. Zhromažďujem v tomto období rodiny a uvádzam ich do vnútra svojho Nepoškvrneného srdca, aby mohli nájsť útočište a istotu, povzbudenie a ochranu."
 • Zvoľte si Pannu Máriu za Matku

  V Modrej knihe nám cez otca Štefana Gobbiho ďalej odkazuje: "Som Matkou a kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro, všetkých ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor, aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie.
 • Dovoľte jej prebývať vo svojej rodine

  "Žiadam, aby sa otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote. Predovšetkým sa starám o váš duchovný život. Snažím sa priviesť duše tých, ktorí tvoria rodinu k tomu, aby žili stále v Božej milosti!
 • Nechajte sa priviesť k dokonalosti lásky

  Upevňujem vždy viac jednotu rodín, privádzam ich k väčšiemu vzájomnému porozumeniu, dávam im pocítiť novú potrebu jemnejšieho a hlbšieho spojenia. Vediem členov rodiny na cestu svätosti a radosti, ktorú musia spoločne budovať a po nej ísť, aby mohli dôjsť k dokonalosti lásky a radovať sa so vzácneho daru pokoja.
 • Dajte Matke účasť na vašich starostiach

  Nebojte sa. Kam vstúpim ja, tam vstúpi so mnou istota. Nič vám nebude chýbať. Ja zdokonalím vašu činnosť, očistím vašu vlastnú prácu. Budem mať účasť na všetkých vašich starostiach.
 • Obetujte svoje bolesti matke v modlitbe

  Večeradla za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie a príchod nových Turíc, aby ich mohla obetovať.

 

Odporučenie na Evu Stanovú som dostala od mojej dcéry, v období beznádeje pri opatrovaní dlhodobo chorého manžela. Stretnutie a konzultácia s Vami mi vrátili stratený pokoj a pripomenuli dôležitosť pokory. Vďaka modlitbe v rodine a návykom, ktoré ste mi odporučili, stále čerpám silu na opatrovanie. Ďakujem

Alžbeta Danihíliková

Chcete vedieť o modlitbe Večeradla viac? Sledujte na stránke Mariánskeho kňazského hnutia.

Napĺňajme posolstvo Panny Márie Fatimskej

Pozvite ju aj do svojej rodiny!

Pred rokmi som nevedela ako zmeniť situáciu v mojej rodine. Až vďaka rokom objavovania, bolesti a smútku duše napriek vonkajšiemu šťastiu, sa rozlomil kameň z bolesti a tiež infostresu z médií okolo môjho srdca. Zažila som dotyk Božej lásky vďaka krásnej láske Márii Matky.

Panna Mária nám v každej dobe ponúka riešenie, Božiu pomoc. Aj v dnešnej dobe. Sme súčasť najťažšej duchovnej etapy ľudských dejín, ktorá je skúškou, či ľudstvo prijalo alebo odmietlo Božie zjavenie a Božiu ponuku, teda jeho plán so stvoreným ľudstvom. Aj preto je v rodinách toľko bolesti a zranení. Mária nás pozýva obetovať ich a zapojiť do jej záchranného plánu, ktorý  je zdrojom hlbšej radosti, ako ľudsky poznáme. Odovzdajte jej svoje bolesti!

P.S.: Teraz je ten správny ČAS rozhodnúť sa pre krásnu lásku vo svojej rodine.

Eva Stanová

Zadajte svoj email a zašleme vám informácie o voľných termínoch, kedy môžete privítať Pannu Máriu
vo svojom domove