AKO ZNOVU MILOVAŤ ?

POUŽÍVAJTE STOROČIAMI OVERENÝ 
NÁVYK ŠŤASTIA V RODINE

MODLITBU SV. RUŽENCA A ZÍSKATE PRAMEŇ PRAVEJ LÁSKY  

 

Pomôžete svojej RODINE? Naučme sa spolu 3 tipy ako začať.

Chcem modlitbu ZDARMA

PREČO sa začať modliť za RODINU?

 • Modlitba sv. Ruženca je neporaziteľná zbraň, ktorá vyvoláva reťazovú reakciu dobra v rodinách. Je silnejšia ako atómová bomba.
 • Panna Mária ju má najradšej a spája sa so všetkými rodinami, ktoré sa ju modlia.
 • Je to jednoduchá modlitba , ktorá duchovne pobáda k malosti, jemnosti a prostote srdca.
 • Najúčinnejšia zbraň, voči Satanovi, ktorý je schopný všetko získať duchom pýchy a vzbury proti Bohu: voľnými vzťahmi, nesviatostnými manželstvami, rozvodmi, potratmi...
 • Ak vieme modlitbu sv. Ruženca, môžeme zasvätiť svoju rodinu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie vo Večeradle.

Modlíme sa sv. Ruženec za šťastie a lásku v rodinách každý deň.
Pridajte sa aj VY svojou modlitbou, aby Panna Mária vyprosila u svojho syna milosť pre mnohé rodiny.

Modlitbou svätého ruženca získate:

 • Božiu pomoc a krásnu lásku pre svoj vzťah i rodinu vďaka prosbám Panny Márie
 • účinný liek, ktorým Božia pomoc uzdraví zranené srdce
 • spôsob, ktorým Božia milosť obnoví lásku v každom vzťahu a v rodine
 • najúčinnejší návyk, ktorý uzdraví aj ten najhlbší stres
 • z negatívnych správ z televízie a internetu, infostres
 • z bolestivých situácií v partnerskom vzťahu
 • v problémových situáciách s deťmi
 • zraneného srdca z rozchodu, či rozpadu manželstva

Krok za krokom získate vďaka modlitbe dôveru

Mária Matka vypočuje prosby a oroduje u svojho syna za obnovu vášho srdca Božou láskou. Nielen, že budete pokojnejšie a šťastnejšie zvládať akékoľvek životné situácie. Dokážete aj lepšie rozlišovať pravé túžby svojho srdca, ktoré vám do neho zasial Boh, od túžob zo sveta médií.

Chcem modlitbu ZDARMA

 

Modlíme sa sv. Ruženec za šťastie a lásku v rodinách každý deň.
Pridajte sa aj VY svojou modlitbou, aby Panna Mária vyprosila u svojho syna milosť pre mnohé rodiny.

Neveríte? Viera k modlitbe nie je potrebná!

Viera rastie každou jednou úprimnou modlitbou. On im povedal: "Ak, budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: "Prejdi odtiaľto ta!" - prejde. A nič vám nebude nemožné."

Svedčí o tom príbeh svätého Dominika, ktorého prosbu o Božiu pomoc Panna Mária vyslyšala. Darovala mu modlitbu ruženca. Svedčia o tom aj dnes mnohé svedectvá uzdravenia, obrátenia a získania sily, či krásnej lásky niesť svoj údel. 

Úprimne PRIJMITE BOŽIU POMOC! 

Pomoc vďaka, ktorej  je možné oživiť svoje srdce Božou láskou, obrátiť sa. Tak ako to prisľúbila Panna Mária v roku 1206 sv. Dominikovi, keď sa 3 dni a noci k nej modlil.  Prosil ju o pomoc, aby uchránila ľudí pred nesprávnymi túžbami, informáciami, bludárstvom. Keď sa tak modlil, zjavila sa mu Panna Mária ako kráľovná a hovorila mu:

Tajomstvá vtelenia, nanebovstúpenia a oslávenia môjho Božieho syna Ježiša Krista, s modlitbou Pána a s anjelským pozdravením, častejšie opakované, sú ten ľúbezný ruženec (ružový veniec), ktorým chcem byť uctievaná. Rozšír túto pobožnosť a ona bude mocným prostriedkom v premáhaní bludárstva.“      

Vďaka jeho kázaniu a rozširovaniu ruženca bolo oživených Božou láskou vyše 100 000 sŕdc ľudí, ktorí sa obrátili Bohu. Aj dnes silou modlitby sv. RUŽENCA a vašej úprimnej ľútosti a skutkov pokánia, môže byť všetko zmenené v jednom okamihu.

Chcem modlitbu ZDARMA

Modlíme sa sv. Ruženec za šťastie a lásku v rodinách každý deň.
Pridajte sa aj VY svojou modlitbou, aby Panna Mária vyprosila u svojho syna milosť pre mnohé rodiny.

Panna Mária plní svoj prísľub aj dnes

Môžem to potvrdiť! 10 ročná modlitba mojej svokry Stazky, otvorila moje srdce pre prijatie krásnej lásky Panny Márie. A púť do Medžugoria mi ukázala dôležitosť modlitby sv. Ruženca. Aj vďaka posolstvu od Sv. Gianni Bereta Mola:  „Pán sa postará, aby sa s mojou rodinou stalo to najlepšie.“ modliť sa za rodiny, aby postavili Ježiša na prvé miesto.

Napriek tomu, že som modlitbu sv. ruženca nepoznala, začala som sa ju pomaličky modliť. Najprv 1 desiatok a neskôr 2., 3., 4., 5. a až potom celý sv. Ruženec.  Každou jednou modlitbou som získavala vďaka Panne Márii viac pokoja a krásnej lásky. Cez jednotlivé tajomstvá som spoznávala život Ježiša a získala silu meniť zaužívané nefunkčné návyky na nové. Udialo sa množstvo zázrakov, uzdravili staré zranenia a v mojom živote je viac krásnej lásky vo vzťahoch i v rodine. S radosťou a šťastím sa starám o svojho otca a tiež som získala odvahu zistiť pravdu o platnosti svojho manželstva. 

Chceš, aj Ty krásnu lásku zažívať ? Začni sa modliť za svoj vzťah a rodinu. A pridaj sa ku komunite ľudí, ktorým na šťastí rodiny záleží a chcú tvoriť láskavejší svet. Ak si šťastný/á podpor nás prosím svojím DAROM: modlitbou, či finančným darom. Vopred ďakujeme za každý jeden. Ako na to? Napíšte mi: eva@styl-stastie.sk.  

Chcem modlitbu ZDARMA
Eva Stanová
autorka Akadémie šťastia
 
 
 

P.S.: Máte skúsenosti so zázračnými účinkami modlitby. Podeľte sa spolu s nami o vaše svedectvo. Môžete tak zachrániť, či inšpirovať nejeden vzťah. Napíšte mi svoje svedectvo: eva@akademiastastia.sk